Rytmelære: Lære om taktarter og deres oppbygging. Hva særpreger rytmen i forskjellige stilarter? Kombineres med notelære.   Notelære: Hvordan lese trommenoter? Lære hvordan de forskjellige notesystemene er bygd opp, samt lære å spille etter enkle trommenoter. Vi benytter undervisningsmateriell med eksempler på noter og cd. Ypperlig for  å øve hjemme mellom undervisningstimene. Det er ikke nødvendig med eget trommesett hjemme for øving. Trommeundervisning: Lære å spille trommesett. Dette innebærer forskjellig bruk av alle elementene i et sett, koordinering, taktoppbygging, div. stilarter osv. Det er fornuftig å øve koordinering hjemme mellom undervisningstimene. Det er ikke nødvendig med eget trommesett for dette.
Hjem Hjem Hjem Hjem Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Galleri Galleri Galleri Galleri Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt

Undervisning

Vidar Øverli         Org. Nr. 899 141 342
Tromme- undervisning
Trommenoter 
Grunnleggende rytmelære
© Vidar Øverli 2013 Org nr. 899 141 342